De schepen
't Vooronder verzorgt de verhuur van botters, Volendammer kwakken, Lemster Aken, klippers en tjalken. Er kunnen zeildagtochten van 10 tot 150 personen worden georganiseerd.

Onderstaand treft u de schepen aan waaruit u kunt kiezen.
In ons informatie aanvraagformulier kunt u aangeven naar welk schip (of schepen) uw voorkeur uitgaat. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht van ons of het schip op de gewenste datum nog beschikbaar is.

Historie schepen
Vroeger, rond 1800, toen Marker- en IJsselmeer nog Zuiderzee waren, waren de botters, Volendammer kwakken en Lemster aken zeilende vissersschepen. Er waren verschillende manieren van vissen; het dwarskuilen waarbij het net naast de botter lag en het schip ruime wind voer, het kwakkuilen, waarbij het net achter het schip lag en het schip voor de wind voer en het wonderkuilen, waarbij men viste met een net tussen 2 botters.

De Schepen
Typisch waren de visserijnummers etc. VD17 uit Volendam, de MK58 uit Marken, de HN11 uit Hoorn, de EB25 uit Elburg, de UK127 uit Urk en de LE45 uit Lemmer. 

De Zuiderzeewet van 1919 voorzag in de afsluiting van de Zuiderzee gevolgd door inpoldering van grote delen daarvan. Dit werd de doodsteek voor de uit circa 2000 zeilschepen bestaande vissersvloot. De schepen werden voor een appel en een ei te koop aangeboden of anders liet men ze afzinken of werden ze in brand gestoken. Gelukkig zijn er nu nog zo'n 50 botters en 4 Volendammer kwakken over. De schepen zijn veelal in particulier bezit en de eigenaren/schipper nemen u graag mee aan boord om zo deze varende monumenten in stand te kunnen houden. De klippers en tjalken waren vrachtschepen die door heel Nederland werden ingezet, ook op de rivieren.


De schen - 't Vooronder


                                                       Groot Westerbuiten 19 - 1135 GJ EDAM - Telefoon: 0299 372727 - Mobiel: 06 53 419 746